Bánh khóm cuốn

Hộp 220 gram

86.000 VND/

Mới

Nhãn Châu Thành

50.000 VND/kg

60.000 VND/ kg

Bánh mãng cầu cuộn

Hộp 220 gram

74.000 VND/

Mới

Bưởi da xanh

50.000 VND/kg

65.000 VND/ kg

Mới

Quýt hồng lai vung

50.000 VND/kg

60.000 VND/ kg

Mới

Roi đường

Đặc sản Phú Thọ

50.000 VND/Qủa

60.000 VND/ Qủa

Mới

Cam xoàn

50.000 VND/kg

60.000 VND/ kg

Mới

Ổi Nữ Hoàng

Đặc sản Bắc Giang

30.000 VND/kg

35.000 VND/ kg

Mới

Ổi Ruby

40.000 VND/kg

50.000 VND/ kg

Thong ke